۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

جمال یا تجمل؟


جمال و تجمّل زمين‌ تا آسمان با هم فرق مي‌كند. تجمّل نمود و مانور زیبایی است. کسی که برای خرید یک لباس ده‌ها مغازه را می‌گردد، گرفتار تجمّل است نه طالب جمال.

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شوال