۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

دلت پاک باشد؟!


كسي که قدم اول را در پيروي از دستورات فقهي دين برندارد، حتي اگر با رياضات غير شرعي، به پله‌ي دوم يعنی باطن راه يابد، پايش مي‌لنگد و احتمال سقوطش زياد است. اين، وهم شيطاني است که تصور کنيم نيازي به مقيد شدن به دستورات فقه، نيست و فقط بايد دلمان پاک باشد! لذا اولين قدم، براي نشستن در جايگاه بندگی و از دست دادن رنگ‌ها و حدود، فاني کردن خواست‌هاي خود در تمام ابعاد - عبادت، ازدواج، خريد و...-، در اوامر مرجع تقليدمان است.

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی، صفحه‌ی 24 و 25