۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

دحوالارض روز سعه‌ی صدر


دحوالارض روزي است که زمين وجودي ما مي‌تواند گسترده شود و سعه بگيرد. از آنجا که سعه‌ي صدر محور اتّصال ما به عالم غيب است، به هر اندازه وجود ما ضيق و تنگی داشته باشد، به همان اندازه راه رسيدن به نورِ وجود برایمان بسته مي‌شود.

برگرفته از سخنرانی‌های سرکار خانوم لطفی‌آذر در رابطه با دحوالارض