۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

دقت در نيت


ظاهراً نيت همه‌ي ما در سفر حج، خداست و با خود مي‌گوييم مگر انسان هنگام رفتن به حج، نيت ديگري هم مي‌تواند داشته باشد؟! اما اين تفکر، عوامانه است و بايد در نيت، مداقّه کنيم؛ يعني مراقب باشيم که نيتمان از اغراضِ غير خدا خالي باشد.

برگرفته از کتاب سلوک حج، صفحه‌ی 81