۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

ابتدا جنگ درون!


ياران حسين(علیه‌السلام) کساني نبودند که در کربلا يار حسين(علیه‌السلام) شوند. آن‌ها کساني بودند که ابتدا در ميدان ولايت و صراط مستقیم، نفْس خود را با امتحان رام کرده بودند و اين نفْسِ رام‌شده به دست خودشان، رام حسين(علیه‌السلام) شد. يعني هر کدام، امتحانات بزرگي پس دادند، تا عزت يابند؛ و ابتدا در جنگ درون، هوس‌ها را رام کردند، تا سپس در جنگ بيرون، دشمنان را خوار سازند.

برگرفته از کتاب ابتلا در کربلا، صفحه‌ی 85