۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

چرا اطرافیان به من بد می‌کنند!؟


تمام خوبی‌ها و بدی‌های دیگران نسبت به ما فقط برای امتحان و متحول شدن ماست، تا در مواجهه با آنها به کمال و پختگی برسیم و خداگونه شویم. پس بیایید در همۀ این سختی‌ها و آسانی‌ها فقط خدا را ببینیم و از خودبینی‌ها رها شویم.


برگرفته از مبحث "حسین
(علیه‌السلام)، رحمت واسعه" محرم و صفر1436