۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

ادعا را امتحانی در پی است


ما آنچه ادعا می‌کنیم نیستیم، بلکه آنچه در شرایط مختلف از ما ظهور می‌کند هستیم. بسیاری از ما گمان می‌کنیم ‌که خوب و خدایی هستیم؛ ولی وقتی در میدان امتحان قرار می‌گیریم، میل نفسانی خود را بر خواست حق ترجیح می‌دهیم! در میدان بروز خشم، حلیم و بردبار نیستیم؛ در سختی‌ها خود را می‌بازیم، در شادی‌ها خدا را از یاد می‌بریم و... .

برگرفته از مبحث "حسین(علیه‌السلام)، رحمت واسعه" محرم و صفر1436