۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

خدیجه(سلام‌الله‌علیها) انتشارات مصطفی


حضرت خدیجه(سلام‌الله‌علیها) در جنبۀ وجودی و ولایی, نطفۀ ولایت را نه در رحم مادی، بلکه در رحم انسانی یعنی قلبش نشر داد. او قلب خویش را به عنوان بطن ولایت، خدمت پیامبر گذاشت، تا "مِن منی یمنی"[1]ی ولایت در او ریزش کند. او عشق و محبت پیامبر(صلی‌الله‌علیه) را گرفت.

در حقیقت, لفّ ملفوف جمال هوالجمیل را در جلوۀ محبت، با بطن وجودش که قلبش بود, گرفت و همین باعث شد خود, انتشارات مصطفی شود. کتاب را ورق زد و نوشت و جان، مال و همه چیزش را ریخت تا نشر دهد. در آخر هم از گرسنگی جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

اما با مرگ خدیجه(سلام‌الله‌علیها) این انتشارات, بسته نشد؛ انتشارات خدیجه(سلام‌الله‌علیها)، ابدی است و حقّ چاپ تا ابدیت محفوظ است.

برگرفته از کتاب "آیین زندگی"، استاد لطفی‌آذر، ص233.

 


[1] - سورۀ قيامت، آیه 37[از مني‌اي که ريخته مي‌شود.]