۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

منطق شهید سیزده‌ساله


«منطق شهید را با منطق افراد معمولی نمی‌شود سنجید. شهید را نمی‌شود در منطق افراد معمولی گنجاند. منطق او بالاتر است، منطقی است آمیخته با منطق عشق»[1] و بصیرت...

شهید، کسی است که در اثر تکامل ایمان، به چنان بصیرتی رسیده است که حق و باطل را می‌شناسد و به یاری حق و ارزش‌ها می‌شتابد. با اختیار و اراده پا به میدان می‌گذارد و برای نابودی باطل قیام می‌کند و همواره در جنگ و جهاد است. ابتدا در جهاد درونی و سپس در جنگ با مظاهر باطل و استکبار بیرونی.

ارزش شهید، فقط به خاطر دفاع از آب و خاک نیست؛ که اگر چنین بود، چه فرقی است بین شهید و کفاری که در جنگ کشته می‌شوند؟!

ویژگی شهید، هدف مقدس اوست؛ توحید!

شهید می‌داند ارادۀ خدا به این تعلق گرفته که دین حق، با یاری انسان‌هایی حق‌خواه، حق‌جو و حق‌بین در عرصۀ زمین به ظهور برسد. او کوشیده است تا حق را در تک‌تک اعمال، اوصاف و اندیشه‌های خود ظهور دهد؛ اما در نهایت، خود و تمام تلاش‌هایش را برابر ظهور کامل حق، هیچ یافته است و دیگر غیر محبوب و خواست او، چیزی نمی‌بیند و نمی‌خواهد؛ پس آگاهانه نارنجک به کمر می‌بندد و خالصانه، جان شیرین را در طبق اخلاص می‌گذارد و به محبوب تقدیم می کند. آخر فقط کسی که حق را می‌بیند و شیرینی‌اش را می‌چشد می‌تواند رهبر امام یک امت باشد.

برگرفته از کتاب "بشارت سرخ"، صفحات 25_26_28.

 


[1].شهید مطهری