۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

رجب، ماه ظهور جامعیت الله


رجب، ماه الله و ماه مقام جمع الجمعی خداست یعنی ماهی است که خدا به جامعیت اسماء و صفاتش در آن ظهور کرده و شعاعش را پایین کشیده است؛ یعنی تمام اسماء در ماه رجب پایین آمده‌اند، تا برای عروج انسان کار کنند. البته اسماء هم‌اکنون نیز در دایره‌ی وجود با جلواتی که در عالم طبیعت(ناسوت)، عالم خیال(ملکوت) و عالم عقل(جبروت) دارند، کار می‌کنند. اما در ماه رجب، همه‌ی این اسماء جبروتی، ملکوتی و ناسوتی، در عالم ماده صف کشیده‌اند، تا انسان را فوقِ زمان مادّی، پرورش دهند.


کتاب رجب شهرالله، صفحه‌ی 44