۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

آغاز راه، با ماه ولایت...


سیر انسان از "اللهمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَكَ" (معرفت به ولایت) در ماه رجب آغاز می‌شود؛ سپس به "عَرِّفْنِی رَسُولَكَ"(معرفت به نبوت) در ماه شعبان می‌رسد و در نهایت، "عَرِّفْنِی نَفْسَكَ"(معرفت به خدا) در ضیافةالله و سفره‌ی اسماء الهی حاصل می‌شود.

کتاب رجب شهرالله، صفحه‌ی 39