۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

موانع در نفس ماست نه در خارج!


بسیار پیش آمده که می‌گوییم: دلم می‌خواست فلان عمل مستحبی را انجام دهم ولی مشکلی پیش آمد و نتوانستم؛ ما همه‌ی این مشکلات را به نامساعد بودن شرایط خارجی نسبت داده‌ایم و بر اساس این بینش غلط -یعنی اصالت دادن به ماهیت و دنیا- از انوار نورانی این اعمال، محروم مانده‌ایم. درحالیکه اگر فقط یک قدم به سوی خدا برداریم، یعنی در درون خود، با سختی مبارزه کنیم، دیگر در خارج، آن كار برایمان سختی نخواهد داشت. اصل سختی هر كاری، در درون نفس ما است. وقتی موانع در نفس شکست، در خارج هم می‌شکند.

کتاب رجب شهرالله، صفحه‌ی 35