۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

آمادگی برای ظهور


"آمادگی به این است که انسان به گونه‌ای باشد که اگر امامش امروز ظاهر شد، هیچ دل مشغولی و دغدغه‌ای که او را از استقبال امامش و پیوستن به ایشان باز دارد، در زندگی‌اش نباشد."[1] ...منتظِر ظهور، برای کسب آمادگی، به حدود شرعی‌ای که ائمه رعایت كردن و تَعَدّی نكردن از آن‌ها را سفارش كرده‌اند، کاملاً مقید است.

کتاب معرفت نور تا عصر ظهور، جلد دوم، صفحه‌ی 150 و ص151[1] - سلوک منتظران، دکتر سید محمد بنی‌هاشمی، ص 35