۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

اصل، نقش ما در ظهور


امروز ما جایگاه خود را در غیبت و ظهور اماممان گم کرده‌ایم و چنان سرگرم زوایای دین‌داری صوری خود شده‌ایم که از اصل، غافل مانده‌ایم! یعنی دین‌داری ظاهری و بدون محتوا، چنان ما را به خودمان مشغول کرده، که هر کدام، تنها خود را قبول داریم و نفهمیده‌ایم که اگر در هر زاویه‌ای از دایره‌ی دین، حرکت می‌کنیم، باید بدانیم در آن زاویه، چه تکلیفی نسبت به ظهور امام داریم و اگر کم‌کاری كنیم، چه اثری در غیبت ایشان دارد. چه بسا روزی هزاران بار "عَجِّلْ عَلَی ظُهُورِک" بگوییم و از نبود امام، سوز دل داشته باشیم، اما نفهمیم تکلیفمان در غیبت امام چیست و چه نقشی در ظهور می‌توانیم داشته باشیم!

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 16