۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

قابلیت ما دست امام را بسته!


امام، کار خود را در هستی انجام می‌دهد؛ اما تنها در یک مورد، دستش بسته است و آن، کاری است که در رابطه با مردم، به نسبت شرایط قابلیتشان، باید انجام دهد. یعنی امام همچون دیدبانی، مراقب و منتظِر است تا ببیند کدام یک از انسان‌ها، شرایط قابلی را در خود ایجاد می‌کنند، تا او آن‌ها را به سوی خود کشد و ظهور درونی در آن‌ها تحقق یابد.

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 33 و 34