۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

امام هست، ما کجاییم؟


در واقع امام زمان هست و در هستی کار می‌کند؛ که اگر نمی‌کرد، هستی ساقط می‌شد. این، ما هستیم که از اصل خود که همانا عین‌الإنسان است، جدا شده‌ایم.

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 33