۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

چیستی‌ها


اشتغال به چیستی یعنی گرفتار تنوع در خوردن، ‌پوشیدن، دیدن و ...شدن. وقتی برای یک لباس ده‌‌ها صفحه بوردا را ورق می‌زنیم و یا برای خرید یک دست فنجان، ده تا مغازه و انواع مارک‌ها را می‌بینیم، انرژی‌ای که می‌توانست ابدیتمان را بسازد، هدر می‌رود و از قرب خدا و کمالات بی‌بهره می‌مانیم.

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شوال