۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

کدام دنیا؟


انسان "جسمانية الحدوث و روحانية البقاء" است. ما آمده‌ايم با ارتباط و تعامل با دنیا، انسانیت خود را ظهور دهیم. ولی کدام دنیا؟ طبيعت بكر خدادادی.

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شوال