۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 51: آیا قرار گرفتن در محیطی كه در آن غیبت می‌شود یا موسیقی حرام پخش می‌شود، سبب دوری از امام می‌گردد؟

جواب: این مسئله از نظر فقهی، به فتوای مراجع تقلید مربوط است. اما از لحاظی که در سؤال آمده، بستگی دارد به شرایط هرکس، که برای حضور در چنین فضایی، اختیار داشته یا مجبور شده و آیا با حضورش می‌توانسته تأثیرگذار باشد یا نه. مثلاً گاهی صدایی به گوش ما می‌خورد، و گاهی خودمان گوش می‌دهیم. بین شنیدن و گوش دادن، فاصلۀ زیادی است. اگر صوت حرامی به گوشمان بخورد و ما در شنیدن آن كاره‌ای نباشیم، مخصوصاً اگر شرایط طوری باشد كه نتوانیم محل را ترك كنیم و از آنجا عبور نماییم، تأثیر سوء در وجودمان ندارد؛ اما اگر خودمان هم بدمان نمی‌آید و لذت می‌بریم، معلوم است که اثر می‌گذارد و ایجاد فاصله و دوری می‌كند.