۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 53 : از كجا می‌توانیم بفهمیم آیا در حال حركت رو به كمال حقیقی هستیم یا نه؟

جواب: از تغییرات درونی و بینشی، ‌كه خود به خود تغییر در كنش را نیز در بر دارد. حركت وجودی برای خود فرد، قابل فهم است و هرکس خودش می‌فهمد كه تغییر كرده است یا نه. مثلاً کسی که دیروز حسادت یا غضب داشت، حسّاس بود یا فوراً از كوره درمی‌رفت، اگر تغییر کند، خیلی خوب می‌فهمد که الآن اصلاً آن گونه نیست، یا كمتر دچار آن حالات می‌شود. پس حالات درونی ما، اثبات می‌كند كه تغییر كرده‌ایم یا نه. اگر مقابل آیینۀ دیروزمان بایستیم، خواهیم فهمید چقدر تغییر كرده‌ایم. هرچند این تغییر درونی، انعكاس بیرونی هم دارد و دیگران نیز متوجه تغییرات ما می‌شوند. البته زمان مشخص ندارد؛ مهم این است که به محض ادراک زشتی رذیله، برای رفع آن اقدام کنیم.