۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 48: آیا ممکن است اعمال ما بی‌نتیجه بماند؟

جواب: اگر در مسیر عبودی و طبق چارچوب‌های شرع حرکت کنیم، بی‌نتیجه نمی‌ماند. البته ما به حكمت و مصلحت خدا إشراف نداریم و اغلب فكر می‌كنیم نتیجه باید همان چیزی باشد كه خودمان دوست داریم. در صورتی كه نتیجۀ اصلی، همان حركت و بندگی صحیح است كه درجات ما را در مسیر عبودیت، بالا می‌برد؛ یا اثر دیگری كه خدا از آن عمل، در نظر دارد و ما از آن، آگاه نیستیم.

بنابراین حركت صحیح، نتیجه می‌دهد؛ اما نتیجه، حتماً آن چیزی نیست که ما تصور می‌کنیم و برای هر عملمان، منتظر نتیجۀ خاصی كه خود در نظر داریم، هستیم.