۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 46: تجرد یعنی چه؟

جواب: یعنی با آنکه در قالب ماده هستیم، احکام عالم معنا و دین، در زوایای زندگی ما حکومت کند. ما قطعاً با دنیا ارتباط داریم و در پدیده‌های مختلف آن قرار می‌گیریم. تجرد یعنی تحت تأثیر پدیده‌ها نباشیم و روحمان با کم و زیاد دنیا تغییر نکند. جسم در مشکلات، ضعیف می‌شود، می‌ترسد و می‌خواهد فرار کند؛ اما اگر روح مجرّد حاکم باشد، انسان با استقامت می‌ماند و موانع را از درون خود برمی‌دارد.

آنان که در دنیا با احکام جسم و طبیعت زندگی می‌کنند، "طبیعی" است که با گذر عمر، بی‌حوصله می‌شوند و ضعف اعصاب می‌گیرند. اما آن‌که مجرّد شده و با احکام روح زندگی می‌کند، از این حکم "طبیعت" مبرّاست و هرچه پیش می‌رود، آرامش و نورانیت بیشتری پیدا می‌کند؛ تا جایی که عظمت روحش در چهره‌اش نیز پیدا می‌شود.