۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 54: آیا اینکه کمال انسان، رسیدن به بی‌نهایت است، با استعداد و سرّالقدر هرکس منافات ندارد؟

جواب: درست است که انسان هرچه در مسیر شریعت بکوشد و با کسب معرفت، حرکت کند، سعه می‌گیرد؛ چون وجودش نامحدود است. اما این، منافاتی با سرّالقدر ندارد. زیرا سرّالقدرِ انسان، استعداد او در مسیر "إِلَیهِ راجِعُون" است و "إِلَیهِ راجِعُون" هم بی‌نهایت است. درحقیقت ذات اقدس اله برای انسان، رتبۀ لایَقفی را اراده کرده و به عبارتی سرّالقدر همۀ انسان‌ها، بی‌نهایت است؛ به این معنا که هرکس در رتبۀ خود می‌تواند با فانی شدن در بی‌نهایت، به وجودِ بی‌نهایت، راه یابد.