۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 12: هستند کسانی که وظیفه‌شان را درست و کامل انجام نمی‌دهند و می‌گویند: من كارم را به ائمه(علیهم‌السلام) واگذار كرده‌ام! آیا این، صحیح است؟

جواب: این نگرش، توهمی است. باید بدانیم وظیفۀ ما، عمل به تكالیف است و واگذاری در این زمینه، معنا ندارد. ما نمی‌توانیم نماز و روزه‌مان را به کسی واگذار كنیم! تفویض و واگذاری، این است که تمام آنچه را ائمه(علیهم‌السلام) فرموده‌اند، مو به مو عمل كنیم و تمام شئون خود را با فرهنگ و سیرۀ آنان تطبیق دهیم؛ نه اینكه همه چیز را رها کنیم و کناری بنشینیم و بگوییم: واگذار كردم! باید خودمان با صبر، انتظار و تفویض، تمام وظایفمان را انجام دهیم و البته همواره به ائمه(علیهم‌السلام) نیز توسل جوییم و بخواهیم نواقص ما را جبران کنند.