۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 60: آیا افعال انسان می‌تواند او را از رذایل اخلاقی پاک کند؟

جواب: خیر؛ افعال، اوصاف را پاک نمی‌کند. اما اگر کارهایی که انسان انجام می‌دهد، براساس دين و خواست خدا باشد، زمینه را برای پاک شدن از رذایل و ظهور فضایل، آماده می‌کند. درحقیقت، افعال درست و الهی، حجاب‌هایی را که مانع ظهور فضایل می‌شود، از میان برمی‌دارد و وجود انسان را برای ورود به عالم صفات الهی و شناخت آن‌ها ارتقا می‌دهد تا آمادۀ ظهور و تعیّن آن‌ها شود.