۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 95: آیا کسی که تمام عمرش اهل گناه بوده، می‌توان به یقین گفت اهل شقاوت است؟

جواب: خیر؛ اولاً انسان تا وقتی در دنیاست، فرصت برگشت دارد و هرکسی ممکن است حتی در آخرین لحظات عمرش برگردد و توبه کند، بی آنکه حتی فرصت جبران در همین دنیا بیابد یا کسی از توبۀ او باخبر شود. چنین فردی در برزخ، مسیر خود را ادامه می‌دهد و با عبور از فشارهای بسیار، بالأخره پاک می‌شود.

از این گذشته، ما در جایگاهی نیستیم که در این باره قضاوت کنیم. لازم نیست به این فکر کنیم که کسی با توبه از دنیا رفته یا بدون توبه. وظیفۀ ما فقط این است که بر اساس حسن‌ظنّ ظاهری، برای او فاتحه بخوانیم و خیرات بدهیم و از خدا بخواهیم به روحش رحمت بفرستد.