۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 97: چگونه می‌توان به اهل‌بیت(علیهم‌السلام) یقین پیدا کرد و این یقین را بالا برد؟

جواب: محوری‌ترین حقیقتی که به ما کمک می‌کند به اهل‌بیت(علیهم‌السلام) یقین پیدا کنیم، محبت به این بزرگواران است، البته محبتی که بر پایۀ معرفت باشد. هرچه معرفت ما به مقام ایشان بیشتر شود، یقینمان هم بیشتر می‌شود؛ و منظور از مقام، حقیقت نورانی ایشان است، یعنی رتبۀ وجودی آن‌ها و نحوۀ ارتباط‌شان با خدا.

وقتی بدانیم اهل‌بیت(علیهم‌السلام) بی‌واسطه به ذات اقدس اله اتصال دارند و حقیقتشان در تمام مراتب وجود، جاری است، خودبه‌خود به آن‌ها مشتاق می‌شویم. همچنین اگر نحوۀ ارتباط وجودی آنان با خودمان را بچشیم و بفهمیم که آن‌ها رتبۀ عالیِ وجود ما هستند، بیشتر طالب قرب و نزدیکی به این بزرگواران می‌شویم تا از نور وجودشان بهره ببریم. به کمک همین شناخت و دریافت حقیقی است که می‌توانیم رتبۀ یقینمان را بالا ببریم.