۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 101: تفاوت معجزه و کرامت چیست؟

جواب: معجزه، خرق عادت و امری استثنایی است که از جانب حق‌تعالی به انبیاء(علیهم‌السلام) عنایت می‌شود و دلیلی است بر نبی بودن آن‌ها، تا مردم ایمان آورند و هدایت شوند. پس معجزه، حجت را بر مردم تمام می‌کند؛ ولی چون موهبت خدا برای جایگاه نبوت است، کمالی برای شخص نبی محسوب نمی‌شود.

اما کرامت، مختص انبیاء نیست و هر انسانی می‌تواند به این کمال برسد، به شرط اینکه در مسیر عبودیت حرکت ‌کند، بتواند با عوالم غیبی وجود مرتبط شود و اسماء الهی را در خود به ظهور رساند. البته اغلب مردم چون در مسیر هوای نفس حرکت می‌کنند، نمی‌توانند به کرامت برسند؛ لذا کرامت را هم مانند معجزه، خرق عادت می‌شمارند! اما درواقع این‌طور نیست. کرامت، همان خلیفةالله شدن و ظهور ولایت الهی از مظاهر ولایت است و صاحبان کرامت، اولیاء خدا هستند. همان‌گونه که نطفه وقتی به درستی ‌در بطن مادر قرار می‌گیرد، طبیعتاً صاحب چشم و گوش و دست و پا می‌شود و می‌تواند ببیند و بشنود و راه برود، انسان هم وقتی درست در مسیر عبودیت حرکت می‌کند، به طور طبیعی قوۀ وجودی کرامت در او به فعلیت می‌رسد و ظهور می‌کند.