۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 104: بصیرت امتیاز اصلی یاران حقیقی ائمه بوده است. چه کنیم که به بصیرت قلبی دست یابیم؟

جواب: بصیرت، عبور از ظاهر امور و دریافت لایه‌های درونی هر رویداد است. اگر می‌خواهیم به بصیرت برسیم، باید در این زمینه هم سیر آفاقی داشته باشیم و هم سیر انفسی. سیر آفاقی برای رسیدن به بصیرت این است که حوادث جهان خارج را بررسی کنیم و سرنوشت اقوام و ملل را مطالعه کنیم؛ تا ببینیم چگونه همگامی با حق، گروهی را ماندگار کرد و برعکس، چگونه تبعیت از باطل، چند روزی عده‌ای را سرخوش کرد، اما در نهایت به زوال و نابودی کشاند. سیر انفسی بصیرت یعنی در درون خودمان کنکاش کنیم تا بفهمیم تمایل به ماده و تن دادن به هواهای نفسانی و دلم‌می‌خواهدها چقدر ما را از آسمان وجودمان که همان حقیقت هستی است، دور می‌کند.به این ترتیب با عبرت‌گیری از تاریخ و واکاوی درونمان، حصارها و حدود دنیایی را می‌شکنیم و به عالم بی‌حدّی راه می‌یابیم؛ کدام حصار؟ حصار شهوت من، غضب من، شأن من، ثروت من، فرزندان من، دکوراسیون خانۀ من و ... . دیگر معیار خوشحالی و ناراحتی‌مان سود و زیان شخصیِ دنیایی نخواهد بود؛ بلکه مانند قطره‌ای خواهیم شد که خود را در متن و عمق دریای حقیقت رها می‌کند

 

برگرفته از کتاب تقابل حق و باطل