۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 02: چگونه وظیفه‌مان را در دفاع از حق، تشخیص دهیم؟ از كجا بفهمیم باید سكوت كنیم یا مبارزه؟

جواب: ما باید به فرقان یعنی قدرت تشخیص حق از باطل برسیم تا بتوانیم وظایف را تشخیص دهیم. راهِ به دست آوردن فرقان هم به نصّ صریح قرآن، تقواست؛ که: "یا أیّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ یجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً"[1]. ولی تا حقیقت را نشناخته‌ایم و فرقان پیدا نکرده‌ایم، باید احتیاط كنیم. ما موظف نیستیم از چیزهایی که به آن علم نداریم، دفاع کنیم. دفاع، وظیفه و تكلیف كسی است كه حق را درست و خوب تشخیص می‌دهد. اما كسی كه حق را درست نمی‌شناسد، نه تنها نمی‌تواند از آن دفاع كند، بلكه با دفاع غلط خود، آن را تضییع خواهد كرد. پس اول باید دنبال معرفت و شناخت حق برویم، تا بتوانیم درست از آن دفاع کنیم.

باید ارادۀ خود را فانی در ارادۀ حق كنیم؛ و تا این فنا صورت نگرفته، طرفداری از حق، منجر به تضعیف یا پایمال كردن آن می‌شود. لذا آن كس كه حقیقت را نچشیده است، اجازۀ غیرت‌ورزی دربارۀ آن را ندارد. پس باید مجاهده كنیم تا حق را و ولی‌نعمتانِ وجود را بشناسیم و ارادۀ خود را در ارادۀ آنان فانی نماییم؛ که اگر چنین شد، خداوند در شرایط گوناگون، به ما یاری خواهد رساند.


[1]: سورۀ انفال، آیۀ 29 : ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر تقوای خدا را پیشه کنید، او برای شما فرقان قرار می‌دهد.