۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 03: آيا شیطان، اخلاق خوب هم دارد؟

جواب: خیر؛ بافت شیطان، از خودی است و آنچه ما در شیطان می‌یابیم، خودی است كه تمام وجود او را تحت‌الشعاع قرار داده، تا آنجا كه هیچ ظهوری برای "وجود" - که همان کمال و خوبی است- در موجودیتش باقی نمانده است؛ درست مثل دیوار بتُنی که هیچ گونه راهی برای نفوذ نور در آن وجود ندارد و اگرچه نور به آن می‌تابد، در آن محبوس می‌شود و هیچ روزنه‌ای برای خروج ندارد! این همان خودی است. موجودیت شیطان، چنان از خودی شكل گرفته، كه راهی برای ظهور نور وجود از او نمانده؛ لذا تمام موجودیتش ذمائم اخلاقی است.