۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 15: در مواقعی كه جبهۀ حق، از جهت استدلال نمی‌تواند با جبهۀ باطل مقابله كند، وظیفه‌اش چیست؟

جواب: ترك جدل! اگر طرف مقابل، استعداد پذیرش حق را دارد، ما باید نیروی خود را بالا ببریم و با تحقیق و مطالعه، به استدلال منطقی مجهّز شویم؛ ولی اگر پذیرش ندارد، باید مجادله را ترک کنیم.