۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 16: ارتباط هدایت در این سرا با شفاعت در سرای دیگر چیست؟

جواب: بر اساس معارف دینی، شفاعت دو نوع است: شفاعت رهبری و شفاعت مغفرت. شفاعت رهبری، همان هدایت است که اگر كسی در این دنیا تحت آن قرار نگیرد، فردا مشمول شفاعت غفران نخواهد شد.[1] به عبارت دیگر برای آنکه شفاعت در قیامت شامل حالمان شود، باید در این دنیا با شافعین، سنخیت وجودی برقرار کنیم، که همان استفاده از رهبری و هدایت آن‌هاست.


 

[1]- علاقه‌مندان می‌توانند به نوارهای درسی "شفاعت" از استاد، رجوع كنند.