۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 18: آیا توهم نیز در آن جهان، مورد شفاعت قرار می‌گیرد؟

جواب: این سؤال، مثل آن است كه بپرسیم آیا ائمه(علیهم‌السلام) شیطان را مورد شفاعت قرار می‌دهند؟! درست است که ائمه(علیهم‌السلام) در شفاعت، بخل و امساک ندارند؛ اما شفاعت آنان به هر كسی تعلق نمی‌گیرد و حتماً شرایطی دارد. توهم، از خودی و شیطان است و اگر در کسی ملكه شود، خود او تجسم عینی شیطان می‌گردد! اما وقتی ملكه نشده باشد، عبور کردنی است و مورد شفاعت هم قرار می‌گیرد.