۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 28: آیا عبودیت فقط برای خداست یا مراتب دارد؟

جواب: "عبودیت" را، در مقابل خدا باید داشت؛ اما برای رسیدن به "عبودیت" و بندگی خدا، به فرمان خود او، باید از مراتب و مظاهرش "اطاعت" كرد؛ چنان‌كه در قرآن کریم می‌فرماید: "یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُم"[1]؛ در زیارت جامعه نیز می‌خوانیم: "مَنْ أرَادَ اللهَ بَدَأ بِكُمْ"[2] و "مَنْ أطَاعَكُمْ فَقَدْ أطاعَ اللهَ وَ مَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَی اللهَ وَ مَنْ أحَبَّكُمْ فَقَدْ أحَبَّ اللهَ وَ مَنْ أبْغَضَكُمْ فَقَدْ أبْغَضَ اللهَ"[3].

 


[1] - سوره نساء ، آیه 59

[2] - مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره : هر که خدا را اراده کند، به شما آغاز نماید.

[3] - مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره : هر كه شما را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده؛ و هر كه سر از فرمان شما بتابد، خدا را نافرمانی نموده؛ و هر كه شما را دوست بدارد، خدا را دوست داشته؛ و هر كه با شما كینه ورزد، با خدا كینه ورزیده است.