۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 33: چگونه طلب خود را بالا ببریم؟

جواب: طلب در حقیقت، ظهور استعداد است، نه ادعا. اولین غذای وجود ما، فقه است. اگر فقه را درست عمل كنیم، زمینۀ وجودمان برای رسیدن به فضایل اخلاقی باز می‌شود؛ مثل کودکی که به اصطلاح، استخوان می‌تركاند و آماده‌ی غذاهای بالاتر می‌شود! طفل، وقتی از فیض شیر مادر، درست استفاده کرد و آن را درست خورد و به دست دیگری نگاه نكرد، خود به خود زمینۀ وجودش برای خوردن غذاهای بیشتر و بهتر، آماده می‌شود و استعداد بیشتر خوردن را پیدا می‌کند.